Chầu Thánh Thể

Chầu Thánh Thể

Các Kinh - Mar 24/03/2014

Kính lạy Thánh Thể, – Trong đó chất chưa giao ước Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng. – Con tín thác vào Chúa

–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Trong đó chất chưa giao ước Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.
–         Con tín thác vào Chúa
                                           (Câu nào cũng thưa như vậy)
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Trong đó chất chứa Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu như một bẳng chứng Thương Xót vô biên đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Trong đó chất chưa đời sống vĩnh cửu và Lòng Thương Xót vô biên, được ban phát tràn đầy cho chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Trong đó chất chứa Lòng Thương Xót Của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Trong đó chất chứa giá trị vô biên của Lòng Thương Xót sẽ đền trả những nợ nần cho chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Trong đó chất chứa nguồn của nước hằng sống tuôn trào từ Lòng Thương Xót vô biên trên chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Trong đó chất chưa lửa yêu mến tinh tuyền bừng cháy từ đáy lòng Chúa Cha Hằng Hữu, như từ vực thẳm của Lòng Thương Xót vô biên đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Trong đó chất chứa linh dược chữa trị mọi yếu nhược của chúng con, trào dâng từ Lòng Thương Xót vô biên như thác nguồn đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Trong đó chất chứa sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa và chúng con qua Lòng Thương Xót vô biên của Người đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Trong đó chất chứa mọi cảm tình của Thánh Tâm rất dịu ngọt Chúa Giêsu đối với chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Nguồn hy vọng độc nhất của chúng con trong mọi khổ đau và nghịch cảnh của cuộc sống.
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa cảnh tối tăm và bão tố bên trong cũng như bên ngoài.
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Nguồn hy vọng độc nhất của chúng con trong cuộc sống và trong giờ lâm tử của chúng con
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa những nghịch cảnh và tràn ngập tuyệt vọng.
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa những sai lầm và mưu phản.
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa những cảnh tối tăm và vô tín ngưỡng tràn ngập mặt đất.
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Nguồn hy vọng độc nhất của chúng con trong sự khát mong và sự phiền muộn vì không một ai sẽ hiểu chúng con.
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Nguồn hy vọng độc nhất của chúng con trong lúc làm việc cực nhọc và phải nhắc đi nhắc lại trong cuộc sống hàng ngày.
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Nguồn hy vọng độc nhất của chúng con trong sự đổ nát của những hy vọng và cố gắng.
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa sức tàn phá của quân thù và sức mạnh của hỏa ngục.
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Con tín thác vào Chúa khi những gánh nặng vượt trên sức mạnh của con và con thấy mọi cố gắng của con đều vô hiệu.
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Con tín thác vào Chúa khi những bão tố xoáy vào trái tim con và tinh thàn con đầy sợ hãi đến tuyệt vọng.
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Con tín thác vào Chúa khi trái tim con hầu như bắt đầu run rẩy và đôi mắt con ướt đẫm dòng lệ.
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Con tín thác vào Chúa khi tất cả mọi sự mưu phản chống lại con và thất vọng đen tối xâm nhập linh hồn con.
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Con tín thác vào Chúa khi đôi mắt con bắt đầu mờ đi về những vật đời này, và lần đầu tiên, tâm trí con liên tưởng đến một thế gian xa lạ.
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Con tín thác vào Chúa khi những công việc nặng nhọc trên sức mạnh con và những rủi ro trở nên số mệnh hàng ngày của con.
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Con tín thác vào Chúa khi khi con thực hành nhân đức sẽ khó khăn đối với con và bản tính tự nhiên của con làm cho những ương nghạnh lớn dần.
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Con tín thác vào Chúa khi những làn khí thù địch sẽ là mục tiêu chống lại con.
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Con tín thác vào Chúa khi những cực khổ và cố gắng của con sẽ bị xét đoán sai lầm bởi những kẻ khác.
–         Kính lạy Thánh Thể,
–         Con tín thác vào Chúa khi những lời xét xử của Chúa sẽ vang dội trên con; lúc đó con sẽ tín thác trong biển Thương Xót của Chúa.