Giờ Kinh Sáng Trong Gia Đình: Sáng Thứ Sáu

Giờ Kinh Sáng Trong Gia Đình: Sáng Thứ Sáu

Các Kinh - Sep 15/09/2014

Kinh Nguyện Buổi Sáng Sáng Thứ sáu

Kinh Nguyện Buổi Sáng

Sáng Thứ sáu

Kính Nhớ Chúa Giêsu Chịu Khổ Nạn

Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ý cầu nguyện:

Cầu cho những người đang gặp đau khổ, nghèo khổ, bệnh tật, cùng quẫn, tù tội oan khiên, bị đàn áp…

 

1. Làm Dấu Thánh Giá

Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.

X: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con

Đ: Cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. 

X: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Đ: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

(Cúi đầu) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

(Ngẩng lên) Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen. Ha-lê-lui-a.

(Mùa Chay: không đọc "Ha-lê-lui-a").

2. Kinh Sấp Mình

Lạy Chúa con, con sấp mình xuống trước mặt Chúa con. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhận lời con nguyện.

X: Lạy Chúa xin hãy mở miệng lưỡi con ra,

Đ: Thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.

Lạy Chúa chúng con, vì dấu + Thánh Giá/ xin chữa + chúng con/ cho khỏi + kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

3. Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

4. Kinh Sáng Soi

Cúi xin Chúa sáng soi/ cho chúng con được biết việc phải làm/ cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc chúng con/ từ khởi sự cho đến hoàn thành/ đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.

5. Kinh Dâng Ngày Ban Sáng

Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa đã cho con được sống đến sớm mai này./ Con xin dâng ngày hôm nay cho Chúa./ Xin Chúa chúc lành cho mọi việc con làm, và mọi người con gặp hôm nay./ Xin Chúa ban Thánh Thần Chúa xuống trong lòng con, và trong lòng mọi người/ để chúng con biết làm mọi việc theo Thánh ý Chúa Cha./ Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa/ con quyết tâm nghe theo lời Chúa dạy và sống hiền lành khiêm nhượng như Chúa sống ngày xưa./ Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho con biết luôn cố gắng là người con ngoan của Cha trên trời. Amen.

6. Tung Hô Lời Chúa

Allêluia ! Lời Chúa dẫn soi con đường đi. Allêluia ! Lời Chúa khác chi như giòng suối. Allêluia ! Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sống. Phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy Lời luôn. Allêluia.

(Mùa Chay không hát Allêluia, có thể hát Bài “Lắng Nghe Lời Chúa” để thay thế).

7. Lời Chúa: Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh… (Suy Niệm và Cầu Nguyện).

8. Lần hạt (tuỳ hoàn cảnh và thời gian để lần hạt: 1 chục,… 5 chục)

Mầu Nhiệm Thương

Thứ Nhất thì ngắm : Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

– “Lòng xao xuyến bồi hồi, Đức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất”. (Lc 22,24).

Suy gẫm : Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ Hai thì ngắm : Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

– “Bấy giờ ông Philatô truyền đem Đức Chúa Giêsu đi, và đánh đòn Người”. (Ga 19,1).

Suy gẫm : Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ Ba thì ngắm : Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

– “Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ, rồi vả vào mặt Người”. (Ga 19,2-3).

Suy gẫm : Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

Thứ Bốn thì ngắm : Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá.

– “Họ điệu Đức Chúa Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Núi Sọ, tiếng Hípri là Gôn-gô-tha”. (Ga 19,17).

Suy gẫm : Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.

Thứ Năm thì ngắm : Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

– “Họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa”. (Ga 19, 18)

Suy gẫm : Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

9. Kinh Dâng mình cho Trái Tim Chúa (của Thánh Nữ Magarita)

Lạy Chúa, gia đình con xin dâng phó trót mình con/ hồn xác con, sự sống, các việc làm, các sự khốn khó con chịu cho Trái Tim Chúa. Từ nay, con quyết dâng trí lòng, hồn xác/ mọi tài năng trong ngoài con/ để kính mến, làm vinh Danh Chúa./ Con quyết dâng cả thân con cho Trái Tim Chúa/ và làm mọi việc vì kính mến Trái Tim Chúa/ tránh lánh mọi xúc phạm đến Trái Tim Chúa./ Con xin nhận Trái Tim Chúa làm Tình yêu của con/ Xin Trái Tim nhân lành Chúa che chở con đời này/ để con lo việc rỗi linh hồn cho chắc chắn./ Xin tha các tội con phạm khi còn sống/ và bênh chữa con trong giờ chết. Lạy Trái Tim nhân lành/ xin bênh vực con trước mặt Đức Chúa Cha/ và cứu con khỏi cơn giận của Người./ Con yếu đuối, hèn sức/ nên con trông cậy Trái Tim Chúa hay thương vô cùng/ phá tan mọi nết xấu/ mọi sự phản nghịch cùng Trái Tim Chúa trong bản thân con/ xin đốt lửa kính mến trong tâm hồn con/ để từ nay con luôn kính mến Chúa/ chẳng còn làm mất lòng Chúa nữa. Con xin Chúa ghi khắc tên con vào Trái Tim Chúa rất sâu, vì dù sống hay chết, con chẳng còn coi sự gì hơn Chúa nữa. Amen.

Kinh Dâng Gia Đình cho Trái Tim Chúa Giêsu

Lạy Chúa Cứu Thế rất êm ái dịu dàng/ chúng con hèn mọn sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa./ Xin dâng gia đình chúng con cho Trái Tim Chúa./ Xin Chúa hằng làm vua cai trị chúng con/ chúng con hoàn toàn tin cậy Chúa./ Xin cho tâm hồn, ngôn ngữ, và hành vi chúng con đều  được  thấm  nhuần  tinh thần của Chúa./ Xin Chúa giáng phúc cho mọi dự định của chúng con./ Xin chung vui, chia buồn/ chia công việc với chúng con./ Xin Chúa cho chúng con càng ngày càng hiểu biết, mến yêu, và phụng sự Chúa chẳng  khi nào đừng./ Chớ gì khắp thế giới vang tiếng hát mừng rằng: kính mến, ngợi khen, chúc tụng Trái Tim Đức Chúa Giêsu toàn thắng mọi nơi và mọi đời. Amen.

10. Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

– Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

11. Các Câu Lạy

Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

– Thương xót chúng con.

Lạy trái tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

– Cầu cho chúng con.

Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

– Cầu cho chúng con.

● Đức Mẹ Mân Côi.

● Nữ Vương ban sự bình an.

● Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

12. Kinh Chúc Lành

Xướng: Xin Thiên Chúa Toàn Năng giáng phúc lành cho tất cả chúng ta. Xin Người che chở và gìn giữ chúng ta khỏi mọi sự dữ, và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời.

Đáp: Amen.

13. Làm dấu Thánh Giá kết thúc

Lạy Chúa chúng con, vì dấu + Thánh giá,

xin chữa + chúng con cho khỏi + kẻ thù.

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.