Cuộc Sống

Cuộc Sống

Chia Sẻ - Mar 24/03/2014

Hãy sống sao cho cuộc sống thật có ý nghĩa không chỉ cho riêng mình mà cho tất cả những ai chúng ta gặp gỡ.

Cuộc sống là cơ hội, hãy nắm bắt
Cuộc sống là hương sắc, hãy thưởng thức
Cuộc sống là hân hoan, hãy tận hưởng
Cuộc sống là ước mơ, hãy biến thành hiện thực
Cuộc sống là thách thức, hãy đối diện
Cuộc sống là trách nhiệm, hãy chu toàn
Cuộc sống là đa đoan, hãy thừa nhận
Cuộc sống là vốn quý, hãy chăm chút
Cuộc sống là hạnh phúc, hãy xứng đáng
Cuộc sống là bí ẩn, hãy xuyên thấu
Cuộc sống là giàu có, hãy giữ gìn.
Cuộc sống là tình yêu, hãy thụ hưởng
Cuộc sống là lời hứa, hãy thực hiện
Cuộc sống là tụng ca, hãy hát lên
Cuộc sống là đấu tranh, hãy dấn bước
Cuộc sống là bi kịch, hãy vượt qua.
Cuộc sống là mạo hiểm, hãy phiêu lưu
Cuộc sống là sự sống, hãy bảo vệ
Hãy sống sao cho cuộc sống thật có ý nghĩa không chỉ cho riêng mình mà cho tất cả những ai chúng ta gặp gỡ.

Nguồn: GxĐaMinh