Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
Đôi Nét Về Khu Giáo II Thánh Giuse
Đôi Nét Về Khu Giáo II Thánh Giuse

Đôi Nét Về Khu Giáo II Thánh Giuse

Khu Giáo II Thánh Giuse - Mar 24/03/2014

Vào năm 1991 sau khi được tách từ Họ lẻ lên Thành Giáo Xứ. Khu giáo 2 mới chính thức được thành lập Bổn Mạng là Thành Tô Ma Aquinô linh mục Tiến Sĩ Hội Thánh Mừng kính vào ngày 28/1 hàng năm

 TÓM LƯỢC SƠ KHỞI VỀ SỰ HÌNH THÀNH KHU GIÁO 2

 PHÁT TRIỂN QUA CÁC THỜI KỲ

   Được chính thức thành lập vào năm 1958. Lúc bấy giờ là Họ lẻ của Giáo Xứ Phú Bình. Do Cha  Cố Tô Ma Aquinô Phạm Ngọc Biểu thành lập với khoảng 44 gia đình.

   Lúc sơ khai thành lập chúng ta chưa có Bổn Mạng vì là họ lẻ cùng sinh hoạt chung với Giáo Xứ Phú Bình nên sau này với số giáo dân ngày càng tăng từ  một Họ lẻ được tách ra và lên hàng Giáo Xứ chúng ta mới có Bổn Mạng của Giáo Xứ  là Thành Giuse.

Mừng kính vào ngày 01/05 hàng năm

     Sau đây là sơ lược về ban điều hành khu giáo 2 qua các thời kỳ:

    Từ 1958-1991

Lúc đó còn là họ lẻ nên trong những năm này được chia làm 2 họ để giúp đỡ lẫn nhau được gọi là

 •   Bắc Bình
 •   Dũng Kim + Phú Hoà

  Ban Điều Hành của Họ này là những vị :

 1.                       NGÔ VĂN BÍNH                 1958-1961

 2. Cosma         HOÀNG NHƯ HẢO           1961-1965

 3. Cosma         VŨ VĂN TRÚC                  1965-1968

 4. Giuse           HOÀNG VĂN CHỈ              1968-1971

 5. Giuse           HOÀNG VĂN DO               1971-1975

 6. Đa Minh      TRẦN VĂN THẬN               1971-1975

 7. Cosma        HOÀNG VĂN CUNG          1975-1980

 8. GioAn Kim  VŨ VĂN GIẢN                     1980-1991

     Vào năm 1991 sau khi được tách từ Họ lẻ lên Thành Giáo Xứ. Khu giáo 2 mới chính thức được thành lập Bổn Mạng là Thành Tô Ma Aquinô linh mục Tiến Sĩ Hội Thánh Mừng kính vào ngày 28/1 hàng năm( vào năm 1997 do Cha ĐaMinh Trần Đức Công) và các vị trong Ban Điều Hành của khu giáo 2 qua các thời kỳ trừ 1991 đến nay là các vị.

 1.  Cosma HOÀNG TRONG LIÊM       1991-1995

 2.  Giuse   NGUYỄN ĐÌNH TRÚC        1991-1995

      Nhiệm kỳ 1995-1998

 1. Cosma NGUYỄN VĂN VIÊN           1995-1998

 2. Giuse NGUYỄN VĂN DẬU              1995

 Nhiệm kỳ 1998-2001(Cha Giuse Nguyễn Văn Thanh phụ trách)

1.Giuse NGUYỄN VĂN KỲ        

2.Giuse HOÀNG MẠNH CỨU           

3.Giuse LÊ HỒ HẢI                            

4.Maria HOÀNG THỊ HƯỚNG          

5.Cosma NGUYỄN VĂN VIỆT         

Nhiệm kỳ 2001-2008

1. Giuse      NGUYỄN VĂN KỲ                 

2.  Phêrô     Lê VĂN CHUNG      

3.  Cosimô NGUYỄN QUỐC TUẤN   

4.                VŨ THANH BÌNH               

5.  Maria     HOÀNG THỊ TIẾN             

 Nhiệm kỳ 2008-2011

(Do Cha Xứ Antôn Mai Đức Huy phụ trách và điều hành hội đồng mục Giáo Xứ Phú Hoà từ 2007-đến nay)

1.  Giuse   VÕ THÀNH AN SƠN

2.  Giuse   HOÀNG ĐÌNH CHÍNH

3.  AnTôn  NGUYỄN QUÝ THÀNH

4.  Cosma HOÀNG XUÂN KHOA

 5.  Donmosa NGUYỄN CÔNG ĐOÀN

     Nhiệm kỳ 2011-2014

 Vào ngày 19/03/2011 được sự chấp thuận của Cha xứ Antôn Mai Đức Huy và sự đồng thuận của đa số giáo dân khu giáo. Nên ngày lễ Quan Thầy Thánh Tô Ma Aquinô Tiến sĩ hội thành được đổi sang ngày : KÍNH TRONG THỂ THÁNH CẢ GIUSE (19-03)

 Là Bổn Mạng của khu giáo II. Mừng kính vào ngày 19-3 hàng năm.

 1.  Giuse TRẦN MINH QUYẾT

 2.  Giuse HOÀNG ĐÌNH CHÍNH

 3.  Giuse NGUYỄN ANH TUẤN

 4.  Maria VÕ THị MỸ LINH

 5.  Atôn  NGUYỄN QUÝ THÀNH

 Hướng hoạt động của giáo khu Giuse trong thời gian tới

 •  Sẽ đáp ứng và hoàn thành nhiệm vụ của giáo xứ đề ra
 •  Tiếp tục thăm hỏi tặng quà cho các vị cao niên
 •  Chia sẽ và động viên cho những gia đình đđang gặp nhiều khó khăn
 •  Liên kết với Ban Caritas tặng quà cho các học sinh nghèo và các hộ nghèo trong khu
 •  Liên kết các gia đình trong khu giáo với nhau bằng cách ủng hộ và giúp đỡ các gia đình ( Ma chay + khó khăn + lối đạo)
 • Đọc kinh luân viên các gia đình hằng tuần vào 1 ngày cố định (sẽ lấy ý kiến của từng gia đình)
 • Tuân giữ lịch đọc kinh Mân Côi tháng 10 hàng năm. Sẽ chia làm 2 nhóm. Mỗi nhóm từ 15-20 người đọc hằng ngày
 • Sẽ vận động giáo dân trong khu Tham dự  Thánh Lễ hàng ngày
 • Thăm hỏi các bệnh nhân trong khu
 • Vận động các gia đình tham gia làm cộng tác viên cho khu

  
                                                                Phú Hoà ngày 15-08-2012

 T/M BĐH GIÁO KHU GIUSE