Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
Đôi Nét Về Khu Giáo IV ĐỨC MẸ Vô Nhiễm
Đôi Nét Về Khu Giáo IV ĐỨC MẸ Vô Nhiễm

Đôi Nét Về Khu Giáo IV ĐỨC MẸ Vô Nhiễm

Khu Giáo IV Đức Mẹ Vô Nhiễm - Mar 24/03/2014

TÓM LƯỢC SƠ KHỞI VỀ SỰ HÌNH THÀNH KHU GIÁO IV

 • Được chính thức thành lập năm 1996
 • Bổn Mạng là Đức Mẹ Vô Nhiễm 8/12

Từ thập niên năm 1960 đến 1996 còn hoan sơ giáo dân ở rất ít chưa có ranh giới giáo khu 4.Đến năm 1996 có 2 vị đại diện đứng ra thành lập khu giáo IV

 1. Ô.           Trinh
 2. Ô.           Triệu
 • Năm 1996 thành lập  BĐH khoá đầu tiên.
 • Năm 1998 BĐH gồm
 1.  Ông                Trinh   _ Trưởng Khu 4
 2.  Ông                Triệu   _  Phó Khu 4
 3.  Cô                  Châu   _ Thư Ký
 • Thường hoạt động đi tìm các giáo dân trong khu giáo lên danh sách các gia đình công giáo trong khu phân chia ranh giới,

Đến năm 1998 tổ chức bầu khoá mới BĐH khu giáo IV.

 • Từ năm 1999 đến năm 2001
 1. Ô.      Duyên
 2. Ô.      Thao
 3. Ô.      Hiếu
 4. Ô.      Bộ
 5. C.      Nga
 • Sự kiện vẫn tiếp tục đi tìm các giáo dân lập danh số giáo dân trong khu Giáo
 • Đến năm 1999 tách khu giáo IV ra thành 2 khu giáo đó là khu giáo VI và khu giáo VI chuyển công tác mới cho khu giáo VI
 1. Ô.        Bộ
 2. Ô.        Hiếu  Chuyển về điều hành Khu 6
 • Trong năm 1999 bầu bổ xung  thêm ông
 1. Ô.      Lợi
 2. Ô.      Hơn

Trong hai khoá BĐH khu giáo 4 có lập qui ước của khu giáo 4

 •  Đến năm 2001 Hướng hoạt động không thay đổi như những khoá trước
 •  Năm 2002 bầu ban điều hành mới

Từ năm  2002 đến 2004 BĐH khu giáo gồm

 1. Ô.       Lợi
 2. Ô.       Đông
 3. Ô.       Thao
 4. Bà       Xuân
 •  Sự kiện vẫn như những khoá trước hướng hoạt động có tổ chức đọc kinh Đức Mẹ tại khu giáo vào tối chủ nhật hàng tuần, có thăm hỏi các bệnh nhân,…..

Từ năm  2005 đến 2007 BĐH gồm

 1. Ô.       Thao
 2. Ô.       Nam
 3. Bà      Thảo
 • Sự kiện hoạt động giống như khu trước

Từ năm  2008-2010 BĐH gồm

 1. Ô. Thao
 2. Ô. Sơn
 3. Ô. Trung
 4. Ô. Phúc
 5. Bà Thảo
 • Sự kiện vẫn như những khoá trước, hoạt động tìm các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình rối về hôn nhân, quyên góp tiền xây dựng Giáo Xứ Phú Hoà.

Năm 2011 đến 2014 Ban điều hành gồm.

 1. Ô. Sơn
 2. Ô. Trung
 3. Ô. Phúc
 4. Ô. Quang

Năm 2014 đến 2017 Ban điều hành gồm.

 1. Giuse                    Chu Thế Chất
 2. Giuse                    Lê Hùng Dũng
 3. Phanxico Xavie Nguyễn Đức Trung
 4. Giuse                    Trương Xuân Phúc
 5. Augustino           Cao Vinh Quang
 • Tổng ban điều hành khu giáo 4

           18 vị trí từ năm 1996 đến 2010
Giáo dân    146 gia đình
564 Giáo dân
273 Nam
291 Nữ