Gx Phú Hòa: Lễ Kính Trọng Thể Thánh Tâm Chúa Giêsu

Gx Phú Hòa: Lễ Kính Trọng Thể Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Trong thánh lễ, Cha xứ đã nhấn mạnh hai vấn đề chính là. Thứ nhất là: “Thánh Tâm Chúa Giêsu” là nơi chúng ta học tập tình yêu thương.

Phú Hòa, vào lúc 18g00 thứ sáu, ngày 11/06/2010, giáo xứ đã tổ chức lễ mừng kính Thánh Tâm  Chúa Giêsu, và cũng là bổn mạng gia đình Phạt Tạ xứ đòan giáo xứ Phú Hòa.Tham dự thánh lễ hôm nay, có rất đông cộng đoàn dân Chúa tham dự. Nhất là các thành viên gia đình phạt tạ Thánh Tâm, tham gia rất tích cực.


Mở đầu thánh lễ, cha Chính xứ đã cám ơn các đoàn thể, các cá nhân và nhất là gia đình phạt tạ Thánh Tâm, đã cộng tác với giáo xứ để lo công việc chung của giáo xứ.

Trong thánh lễ, Cha xứ đã nhấn mạnh hai vấn đề chính là. Thứ nhất là: “Thánh Tâm Chúa Giêsu” là nơi chúng ta học tập tình yêu thương. Qua dụ ngôn “con chiên lạc”, Chúa Giêsu tỏ lộ trái tim yêu thương của Ngài ra cho chúng ta thấy rằng, Ngài sẵn sang bỏ tất cả – ngay cả mạng sống của mình -để yêu thương và cứu chuôc chúng ta. Đơn giản hơn là, Chúa kiếm một người tội lỗi, biết thống hối quay về, còn hơn là hướng dẫn chín mươi chín người công chính.

Vấn thứ hai, nhân nhịp hôm nay Giáo Hội  tồ chức lễ kết thúc năm Linh Mục. Nhưng Ngài cũng nhắc nhở  mọi người, cầu nguyện hơn nữa để các linh mục có sức mạnh về tinh thần cũng như thể xác . Để các Ngài phục vụ Giáo Hội ngày một tốt hơn. Chúa Giêsu trao phó cho Giáo Hội qua các linh mục, với sự đặt tay của giám mục để các linh mục đựơc trở nên Chúa Giêsu thứ hai tiếp tục chương trình cứu độ của Ngài ở trần gian.

Kết lễ, Cha xứ kêu gọi các bậc cha mẹ, biết sống trong tình yêu thương. Tạo môi trường hòa hợp trong gia đình, để các em cảm nhận được tình yêu ngay từ nhỏ, dễ dẫn các em hướng tâm đến ơn gọi hơn.