Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
Gx Phú Hòa: Lễ Mừng 39 Năm Linh Mục Cha Chánh Xứ
Gx Phú Hòa: Lễ Mừng 39 Năm Linh Mục Cha Chánh Xứ

Gx Phú Hòa: Lễ Mừng 39 Năm Linh Mục Cha Chánh Xứ

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Đại diện Hội Đồng Mục Vụ, các Khu giáo, các đoàn thể công giáo, đã đến nhà xứ chúc mừng 39 năm Linh mục của Cha Antôn chánh xứ (29.04.1972 – 29.04.2011).

Sài Gòn – Vào lúc 7giờ 30 sáng ngày 29-04-2011. Tại nhà xứ giáo xứ Phú Hòa, hạt Phú Thọ, đại diện Hội Đồng Mục Vụ, các Khu giáo, các đoàn thể công giáo, đã đến nhà xứ chúc mừng 39 năm Linh mục của Cha Antôn chánh xứ (29.04.1972 – 29.04.2011). Với những lời chúc mừng thân thương và trân trọng, ngài cám ơn và cũng xin mọi người cầu nguyện và hiệp thông nhiều hơn nữa. Để Cha đủ sức về thể chất cũng như tinh thần nhằm phụng vụ giáo xứ. Chiều cùng ngày, Cha Antôn và cộng đoàn dân Chúa, cùng dâng Thánh lễ tạ ơn: trong xứ mệnh mục tử, được Thiên Chúa đã giao phó cho Cha. Trong phần chia sẻ, Cha đã giới thiệu tóm lược về 39 năm làm linh mục. Và trong đó có không ít những "niềm vui, nỗi buồn" trong cuộc đời làm linh mục, Cha đều dâng lên Thiên Chúa. Đặc biệt là Cha Antôn rất có cơ duyên xây dựng Thánh đường. Trong 39 năm làm linh mục với nhiệm vụ quản xứ hay phụ tá, Cha rất nhiệt huyết cùng bà con giáo dân, đi vận động các vị ân nhân, bà con giáo dân v.v.. Ngoài những công trình xây nhà xứ, thì Cha đã cùng giáo dân xây mới 3 ngôi Thánh đường. Thật là một kỳ công đối với một người, mà đặc biệt hơn nữa với người làm Linh mục, vì phải lo rất nhiều việc trong phụng vụ trong xứ.

Giáo xứ Phú Hòa thật sự là may nắm hay nói cách khác. Đây là một hồng ân, mà Thiên Chúa đã ban cho giáo xứ khi có vị chủ chăn đầu tiên lại là Cha Antôn. Cha mới nhận quản xứ hơn 2 năm, lúc ban đầu, các ban ngành, đoàn thể rất ít thành viên tham gia họat động, hoặc họat động chưa hiệu qủa. Nay thì  các ban ngành đủ sức họat động trong xứ cũng như ngòai xứ. Mà đặc biệt nhất là Cha Antôn đã biến ước mơ hơn 50 năm của bà con giáo dân Phú Hòa thành hiện thực. Vào ngày 12-06-2010 Đức Cha Vinh Sơn, cùng Quý Cha về giáo xứ cùng đồng tế, dâng lên Thiên Chúa Ngôi Thánh đường mới.
Qua những việc Cha Antôn đã làm cho giáo xứ Phú Hòa, Chúng con càng cảm kích sâu sắc hơn, câu nói của Cha " Đứng trước mặt Thiên Chúa, chúng ta chẳng là gì" Vâng! nếu những gì chúng ta làm được như ngày hôm nay, đều phải được ơn Chúa ban. Chúng con Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn bầu cử Cha, và luôn gìn giữ Cha hồn an xác mạnh.

ThucDo