Kỷ Niệm Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể

Kỷ Niệm Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Khởi đầu Tam Nhật vượt qua, bằng các nghi thức ngày thứ năm tuần thánh, kỷ niệm Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể, thiết lập bí tích Truyền Chức, và để lại cho các môn đệ cũng như nhân lọai giới răn mới thương yêu, nhất là qua mẫu gương Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ.

Hôm nay ngày 21.04.2011 giáo xứ Phú Hòa cùng với Giáo hội, đã long trọng bước vào Tam Nhật vượt qua, kỷ niệm biến cố Đức Giêsu cứu chuộc nhân lọai.

Khởi đầu Tam Nhật vượt qua, bằng các nghi thức ngày thứ năm tuần thánh, kỷ niệm Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể, thiết lập bí tích Truyền Chức, và để lại cho các môn đệ cũng như nhân lọai giới răn mới thương yêu, nhất là qua mẫu gương Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ.

Trong thánh lễ cha xứ chia sẻ về tình thương bao la, không bờ bến mà Thiên Chúa đã ban tăng cho nhân lọai. Không có tình thương nào cao hơn bằng " Thí mạng sống mình cho người mình yêu" Đó chính là sự hy sinh cao cả mà Chúa Giêsu đã chấp nhận, chết trên thập tự giá  để cức chuộc nhân lọai

Trong thánh lễ Tam nhật năm nay, các nghi thức và thánh lễ diễn ra hết sức long trọng. Kết thúc thánh lễ theo phụng vụ, đoàn đồng tế, ban tông đồ, ban giúp lễ và đoàn hoa thiếu nhi … đã cung nghinh Thánh Thể đến nhà tạm, trong bầu khí nghiêm trang sốt sẵng của cộng đoàn. Cha xứ và cộng đoàn sẽ thay phiên nhau để thức với Chúa trong đêm nay.

T&A ThucDo