Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
Gx Phú Hòa: Mừng Kính Thánh Phêrô Bổn Mang Khu Giáo I
Gx Phú Hòa: Mừng Kính Thánh Phêrô Bổn Mang Khu Giáo I

Gx Phú Hòa: Mừng Kính Thánh Phêrô Bổn Mang Khu Giáo I

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Giáo xứ Phú Hòa đã long trọng tổ chức thánh lễ, kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Hôm nay cũng là dịp giáo khu I Phêrô mừng bổn mạng.

Vào lúc 17g00 thứ tư ngày 29/06/2011, giáo xứ Phú Hòa đã long trọng tổ chức thánh lễ, kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Hôm nay cũng là dịp giáo khu I Phêrô mừng bổn mạng.Trước thánh lễ, ban điều hành giáo khu I đã tổ chức cung nghinh Thánh Phêrô, Kiệu Thánh Phêrô hôm nay được tràng hoàng rất đẹp.

Trước khi kiệu được rước lên cung Thánh, Cha chánh xứ làm nghi thức xông hương tượng Thánh Phêrô. Đi đầu đoàn rước là Thánh Giá nến cao, tiếp theo là cộng đoàn dân Chúa, cuối là lễ sinh và Cha chủ tế.

Đoàn rước kiệu Thánh Phêrô đi quanh khuôn viên nhà thờ, sau đó mới rước lên trên Thánh đường.


Các nghệ sĩ đã hòa mình vào niềm vui chung của giáo xứ, do vậy họ đã biểu diễn những bài Thánh ca rất có hồn, dễ làm con người gần Chúa hơn.


Hôm nay, chúng ta mừng kính trọng thể hai Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. là hai trụ cột của Hội Thánh, Chúng ta càng cảm phục Thiên Chúa hơn, khi Chúa chọn hai Thánh Nhân làm nền tảng cho hội Thánh. vì tính cách hai Người hoàn toàn khác nhau: Người thì tính bôc trực, nóng nảy – Người là thư sinh, học rộng, hiểu sâu. Nhưng hai Thánh Nhân có chung một tấm lòng, là yêu mến Thiên Chúa.do vậy nếu có bất đồng, đều dễ dàng bỏ qua. Để cùng nhau xây dựng Giáo Hội.

Kết lễ Cha xứ chúc mừng các Ông và các anh em, đã nhận hai Thánh Nhân Phêrô và Phaolô làm bổn mạng. Cha cũng cám ơn Ban điều hành khu I, đã cộng tác tích cực, để buổi lễ được trang nghiêm và sốt sắng.

Ông trưởng khu giáo I đã thay mặt ban điều hành, cám ơn Cha xứ, và cộng đoàn.


và kính dâng lên Cha bó hoa tươi thắm, thể hiện tấm lòng quý mến của giáo dân khu I.