Legio Mariae Phú Hòa mừng bổn mạng

Legio Mariae Phú Hòa mừng bổn mạng

Legio Mariae - Mar 24/03/2014

17 giờ 30 ngày 13/10/2013. Hội đoàn Legio Mariae giáo xứ Phú Hòa mừng lễ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima bổn mạng hội Legio Mariae. Thánh lễ mừng kính trọng thể do cha xứ Phú Hòa và cũng là cha linh giám của hội Legio Mariae chủ tế, tham dự hiệp dâng Thánh lễ có hội viên, tán trợ, anh chị em trong ban Curia, Presidia.

17 giờ 30 ngày 13/10/2013. Hội đoàn Legio Mariae giáo xứ Phú Hòa, mừng lễ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima bổn mạng hội Legio Mariae. Thánh lễ mừng kính trọng thể do cha  xứ Phú Hòa và cũng là cha linh giám của hội Legio Mariae  chủ tế, tham dự hiệp dâng Thánh lễ có hội viên, tán trợ, anh chị em trong ban Curia, Presidia.

Quý vị xem thêm hình: xin click vào đây

Hình: Martin Đức