MƯỜI HAI ÂN HUỆ CHÚA GIÊSU HỨA BAN

MƯỜI HAI ÂN HUỆ CHÚA GIÊSU HỨA BAN

Lòng Thương Xót Chúa Giesu - Mar 24/03/2014

Chúa Giêsu đã hiện ra với nữ tu Maria MARGUERITE ALACOQUE và hứa sẽ ban đầy dẫy ân sủng cho những ai Tôn Thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu .

THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

MƯỜI HAI ĐIỀU PHÁN HỨA

***

Tại ĐAN VIỆN “THĂM VIẾNG”
(Visitation ) ở paray-le- Monial, (Pháp)

Chúa Giêsu đã hiện  ra với nữ tu Maria MARGUERITE ALACOQUE và hứa sẽ ban đầy dẫy ân sủng cho  những  ai Tôn Thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu .

 MƯỜI HAI ÂN HUỆ CHÚA GIÊSU HỨA BAN

1.         Cha sẽ ban cho những  kẻ Tôn Thờ THÁNH TÂM Cha, tất cả  những  ơn cần thiết, để họ làm tròn công việc của đấng bậc mình.

2.         Cha sẽ ban ơn hoà thụân, và bình an trong gia đình họ.

3.         Cha sẽ an ủi họ trong cơn gian khổ.

4.         Trái Tim Ta sẽ là nơi ẩn náu cho họ suốt đời, nhất là trong giờ lâm chung.

5.         Cha sẽ chúc phúc tràn trề cho các công việc họ làm.

6.         Kẻ có tội sẽ tìm thấy nơi Thánh Tâm Cha, suối nguồn và biển thương xót vô biên.

7.         Các Linh Hồn sốt sắng sẽ mau tiến tới đỉnh trọn lành.

8.         Các Linh Hồn khô khan sẽ trở nên sốt sắng.

9.         Cha sẽ chúc phúc cho các gia đình có trưng bày và Tôn kính Ảnh Thánh Tâm Cha.

10.       Cha sẽ ban cho các Linh Mục, tài lay chuyển  những  tâm hồn chai đá nhất.

11.       Những kẻ truyền bá việc Tôn Sùng ThánhTâm Cha, tên chúng sẽ được khắc vào Trái Tim Cha.

LỜI HỨA TRỌNG ĐẠI CỦA CHÚA GIÊSU

12- Bởi Lòng Thương Xót quá bội của Thánh Tâm Cha, Cha hứa rằng: Tình yêu toàn năng của Cha, sẽ ban cho tất cả  những ai Rước Lễ chín lần liên tiếp thứ sáu đầu tháng,, được ăn năn thống hối trong giờ lâm chung.

Họ sẽ không chết, trong lúc đang mất nghĩa cùng Cha, hoặc chưa kịp lãnh nhận

các Bí Tích của Hội Thánh. Thánh Tâm Cha là nơi ẩn náu an toàn cho giây phút cuối cùng của đời họ.