MƯỜI THƯƠNG KÍNH DÂNG MẸ

MƯỜI THƯƠNG KÍNH DÂNG MẸ

Tháng Các Đẳng Linh Hồn - Mar 24/03/2014

   me va con 

   Một thương tình mẹ đắm say

Cưu-mang-chín-tháng-mười-ngày, đẻ đau!

       Hai thương con lớn lên mau

Nhờ dòng sữa mẹ trắng phau, ngọt ngào!

       Ba thương lời mẹ dạt dào

Ru như đồng lúa rì rào dưới trăng!

       Bốn thương mẹ đã nhọc nhằn

Qua bao gian khổ, khó khăn, ê chề!

       Năm thương lòng mẹ tái tê

Vì con viễn xứ chưa về thăm nom!

       Sáu thương lưng mẹ gầy còm

Nhưng lòng mẹ đẹp như vòm trời cao!

       Bảy thương mẹ đã lao đao

Vì con mất ngủ, xanh xao, chóng già…!

       Tám thương mẹ đã rầy la

Cho con khôn lớn thật thà, trung kiên!

       Chín thương đức tính dịu hiền

Mẹ luôn nhỏ nhẹ, không phiền hà ai!

       Mười thương tình mẹ không phai:

Hằng đêm nước mắt chảy dài nhớ cha!

       Cảm ơn Trời đã sinh ra

Cho con người mẹ nết na, hiền lành…

       Mẹ về nằm dưới mộ xanh

Để con ở lại chít vành khăn tang…!!!

 

Đaminh Phan văn Phước

 

Kính mời nghe: Cầu cho Cha Mẹ 2 – YouTube