Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 11

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home2/gxphu943/public_html/wp-content/themes/maintheme/header.php on line 16
Trong sách Khải Huyền, có đoạn nói về con thú mang mã số "666", điều này ngụ ý gì?
Trong sách Khải Huyền, có đoạn nói về con thú mang mã số “666”, điều này ngụ ý gì?

Trong sách Khải Huyền, có đoạn nói về con thú mang mã số “666”, điều này ngụ ý gì?

Hỏi đáp - Mar 24/03/2014

Bấy giờ tôi thấy một Con Thú từ dưới biển đi lên; nó có mười sừng và bảy đầu; trên mười sừng đều có vương miện, và trên các đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa

Trong một bài trích của sách Khải Huyền, có đoạn nói về Trong một bài trích của sách Khải Huyền, có đoạn nói về con thú mang mã số "666", điều này ngụ ý của Thiên Chúa là gì vậy ạ?

Nguyên văn chương 13 sách Khải Huyền như sau :

Con Mãng Xà ban quyền cho Con Thú

1 Bấy giờ tôi thấy một Con Thú từ dưới biển đi lên; nó có mười sừng và bảy đầu; trên mười sừng đều có vương miện, và trên các đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa.2 Con Thú tôi trông thấy thì giống như con báo, chân nó như chân gấu, mõm như mõm sư tử. Con Mãng Xà ban cho nó quyền năng và ngai báu của mình cũng như một quyền hành lớn lao.3 Một trong các đầu của nó dường như đã bị giết chết, nhưng vết tử thương của nó đã được chữa lành.

Bấy giờ toàn thể cõi đất thán phục đi theo Con Thú.4 Họ thờ lạy Con Mãng Xà vì nó đã ban quyền hành cho Con Thú, và họ cũng thờ lạy Con Thú mà rằng: "Ai sánh được với Con Thú và ai có thể giao chiến với Con Thú? "5 Nó đã được ban cho một cái mồm ăn nói huênh hoang và phạm thượng, và được ban cho quyền hành động trong vòng bốn mươi hai tháng.6 Nó mở miệng nói phạm đến Thiên Chúa, đến danh Người, đến lều thánh của Người, và những đấng ở trên trời.

7 Nó được phép giao chiến với dân thánh và thắng họ, và nó được ban quyền trên mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ và mọi dân.8 Mọi người sống trên mặt đất sẽ thờ lạy nó; đó là những người từ thuở tạo thiên lập địa không được ghi tên trong Sổ Trường Sinh của Con Chiên đã bị giết.9 Ai có tai thì hãy nghe.10 Ai phải đi đày thì đi đày, ai phải chết vì gươm thì sẽ chết vì gươm. Đây là lúc dân thánh cần phải có lòng kiên nhẫn và đức tin.

Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú

11 Tôi thấy một Con Thú khác từ đất đi lên. Nó có hai sừng giống như sừng chiên, và nói năng như một Con Mãng Xà.12 Nó thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất, trước mặt Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng như những người sống trên mặt đất, thờ lạy Con Thú thứ nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành.13 Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta.

14 Nhờ các dấu lạ mà nó được quyền làm trước mặt Con Thú, nó mê hoặc những người sống trên mặt đất, bảo họ tạc tượng thờ Con Thú mang vết thương gươm đâm mà nay đã hồi sinh.15 Nó được quyền thổi thần khí vào tượng Con Thú, khiến tượng Con Thú cũng nói được và ra lệnh giết những ai không thờ lạy mình.16 Nó bắt mọi người, không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do hay nô lệ, phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán.17 Không ai có thể mua bán, nếu không mang dấu thích đó, tức là tên Con Thú hoặc con số tương đương với tên nó.

18 Đây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có trí thông minh hãy tính ra số của tên Con Thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu.”

1-

Gematria

Trước hết kể lại Thúy Phương một kỷ niệm thời “ngày xưa còn bé”.

Hồi còn học tiểu học, trong lớp Ba có một bạn gái cùng lớp tên là Liên. Các bạn muốn chọc mình, ghép đôi , nên họ đã cộng số tên mình lại, K=10 , H=8, A=1, N=13, G=7 . Cộng các số này lại là 39 . Còn tên cô kia thì L=11, I=9, E=5,N=13, cộng lại thành 28 .

Nếu bằng nhau thì các bạn cho rằng “xứng đôi” . Còn nếu không bằng nhau, như trường hợp 28 và 39 thì họ cho rằng “Liên trước Khang” sau . … Kết quả các con tính dù có thế nào, họ cũng tìm cách lý giải để chọc mình, ghép đôi, cho bằng được.

Phương pháp này , bây giờ, gọi là “gematria”.

Thúy Phương phải lưu ý rằng, người xưa không có các ký hiệu số, không có chữ số. Người ta dùng các chữ cái để diễn tả số.

Chẳng hạn người Roma dùng chữ
I ( i hoa) để chỉ số Một (1)
V (chữ v ) để chỉ số Năm (5)
X ( chữ x) để chỉ số Mười (10)
C( chữ C) để chỉ số 100 …

Cũng thế người Hylạp dùng chữ
“χ”, chỉ số 600
“ξ”, chỉ số 60
và “ς”, chỉ số 6
Vậy “χξς” đọc thành “sáu trăm sáu mươi sáu.”

Người Do thái cũng vậy dùng các chữ cái để chỉ các con số số :

Số thập phân Mẫu tự Do thái Con chữ

1 Aleph א
2 Bet ב
3 Gimel ג
4 Daled ד
5 He ה
6 Waw ו
7 Zayin ז
8 Heth ח
9 Teth ט
10 Yodh י
20 Kaph כ, ך
30 Lamed ל
40 Mem מ, ם
50 Nun נ, ן
60 Samekh ס
70 Ayin ע
80 Pe פ, ף
90 Tsadi צ, ץ
100 Qoph ק
200 Resh ר
300 Shin ש
400 Taw ת
500 Kaph ך
600 Mem ם
700 Nun ן
800 Pe ף
900 Tsadi ץ

Dưạ vào câu sách Khải Huyền 13: 18

18 Đây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có trí thông minh hãy tính ra số của tên Con Thú, vì đó là số của tên một người, và số của tên người ấy là sáu trăm sáu mươi sáu.”

Trong các bản văn bằng tiếng Hy Lạp, con số “666” ấy được diễn tả bằng từ “χξς”, (mỗi con chữ trong từ này diễn tả một số), hay đọc ra nguyên cả số là “εξακοσιοι εξηκοντα εξ “ đọc thành “hexakosioi hexékonta hex,” hay là “sáu trăm sáu mươi sáu”

Còn Trong tiếng Do thái, tên hoàng đế "Nero Caesar" được đánh vần như sau: “נרון קסר”, và đọc thành "Neron Qe(i)sar". Cộng các giái trị tương úng lại chúng ta được số “666”, như sau:

Resh Samekh Qoph Nun Vav Resh Nun
200……60…….100..50.. 6.. 200.. 50

Nếu bỏ chữ nun ở cuối נ (được viết thành ן ) tên "Neron" trở thành "Nero", và tổng số giá trị thành “616” Điều này cắt nghĩa được các khác biệt trong các dị bản Kinh Thánh .

Những phân tích trên đây cho chúng ta thấy rằng: giả thiết cho số 666 là mã số của một hoàng đế Lamã xem ra được chứng cứ lịch sử hỗ trợ.

Các hoàng đế Lamã nổi tiếng vì đã bách hại cả người Do thái lẫn các Kytô hữu tiên khởi. Và hai cộng đoàn này đều dùng các con số hay các ký hiệu để trao đổi với nhau trong thời các hoàng đế La mã bách hại .

Một ví dụ nổi tiếng khác : Chúng ta thường thấy ký hiệu vẽ hình con cá trên áo lễ các linh mục. Ngoài việc hình ám chỉ đến phép lạ hoá bánh và cá ra nhiều, tượng trưng cho bí tích Thánh Thể, ký hiệu ấy còn ám chỉ chính tên Chúa Giêsu Kytô . Các giáo hữu tiên khởi, trong thời bách hại, họ đã vẽ hình này trên đất để nhận ra nhau .

“Con cá”, tiếng Hy lạp gọi là “Ichthus”, viết thành ΙΧΘΥΣ . Các con chữ trong từ này là viết tắt (những chữ đầu) của câu Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ đọc là Jesous Christos, Thêou Huios, Soter , nghĩa là “Giêsu Kytô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc,”