6 Ðiều Răn Hội Thánh

6 Ðiều Răn Hội Thánh

Các Kinh - Mar 24/03/2014

KINH SÁU ĐIỀU RĂN Hội Thánh có sáu điều răn:

KINH SÁU ĐIỀU RĂN

Hội Thánh có sáu điều răn:

Thứ nhất: Xem lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc
Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc
Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần
Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong Mùa Phục Sinh
Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc
Thứ sáu: Kiêng thịt ngày thứ sáu cùng các ngày khác Hội Thánh dạy


Sáu điều răn mới:

1. Xem lễ ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc và tránh làm việc xác khi không cần trong nhừng ngày này.
2. Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc.
3. xưng tội trong một năm ít là một lần.
4. Chịu Mình Thánh Ðức Chúa Giêsu trong mùa phục sinh.
5. Ðóng góp và nâng đỡ Giáo hội.
6. Tuân giữ các luật của Giáo hội về hôn phối.

Playsport SRL Palestra Centro Fitness comprare steroidi fitness legs porn vintage videos

https://seopaslaugos.com/117-seo-optimizavimas/ SEO optimizavimas – reklama internete ir susijusios paslaugos