Các Kinh Thánh Giuse

Các Kinh Thánh Giuse

Thánh Giuse Bổn Mạng - Mar 24/03/2014

KINH ÔNG THÁNH GIUSE BẦU CỬ

Lạy ơn Ông Thánh Giuse. Chúng con chạy đến cùng Người, trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà là Đấng đã làm Bạn cùng Người, phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng, mà xin Ông Thánh Giuse bầu cử cho chúng con như vậy.


Chúng con xin vì nhân đức kính mến, mà Người làm Bạn cùng Rất Thánh Đồng Trinh là Mẹ Chúa Trời, và là Đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền, cùng vì lòng thương Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu, thì chúng con xin Ông Thánh Giuse ghé mặt lại mà thương đến Hội Thánh, là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu đã lấy Máu Thánh mình mà chuộc. Lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng và quyền phép Người, mà giúp đỡ những sự chúng con còn thiếu thốn.

Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu cùng Đức Bà cho cẩn thận, thì chúng con xin Người bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu! Chúng con xin Người cất mọi sự dối trá cùng mọi tội lỗi, cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy. Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời hay gìn giữ chúng con, xin Người dủ lòng thương mà che chở chúng con đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm là các ma quỉ. Như xưa Người đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào, thì rầy chúng con cũng xin Người cứu chữa lấy Hội Thánh, cho khỏi các mưu kế giặc thù, và các sự gian nan khốn khó như vậy, cùng xin Người hằng bầu cử cho chúng con được bắt chước Người, và trông cậy vì quyền thế Người, cho được giữ đạo cho trọn, cùng được chết lành, và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng. Amen.

KINH CẦU THÁNH GIUSE (KINH LÂU HƠN 1900 NĂM)

Lạy Cha thánh Giuse, sự bảo vệ của Cha thật lớn lao, mạnh mẽ, và mau lẹ trước Tòa Chúa. Con xin đặt nơi Cha tất cả mọi nhu cầu và ước vọng của con.

Lạy Cha thánh Giuse, xin cứu giúp con bằng lời cầu bầu mạnh thế của Cha. Xin Cha cầu bầu với Con Chí Thánh của Cha là Chúa Giêsu KiTô, Chúa chúng con để Ngài ban cho chúng con những ơn lành thiêng liêng.

Con xin những ơn sau đây…(xin kể ra các ơn muốn xin)

Và đặt mọi lời cầu ấy dưới quyền năng Thiên Đàng của Cha. Con xin tạ ơn Cha là Cha hiền của các người cha. Lạy Cha Thánh Giuse, con không ngừng suy niệm về Cha và Chúa Giêsu đang ngủ trong tay Cha. Con không dám quấy rầy Ngài khi Ngài ở gần bên trái tim Cha. Xin Cha ôm ấp Ngài với tên của con và hôn lên trán Ngài thay cho con. Xin Cha hãy cầu xin Ngài ban lại nụ hôn cho con, khi con thở hơi cuối cùng.


Lạy Cha Thánh Giuse, quan thầy của kẻ hấp hối, xin cầu cho chúng con. Amen.

KINH KHẤN THÁNH GIUSE HẰNG CỨU GIÚP

 Lạy Thánh Giuse là Cha hằng cứu giúp, Cha đã giúp đỡ nhiều tâm hồn đau khổ chạy đến kêu cầu Cha. Từ trước tới nay, Cha đã thương con thế nào, thì nay về sau , xin Cha tiếp tục thương con như vậy.

Lạy Cha nuôi Đấng Cứu Thế, xin Cha cầu cùng Chúa Giêsu cho con được những ơn cần thiết trong lúc này. Vì con yếu lòng tin, vì con tội lỗi bất xứng, không đáng Chúa nhận lời con kêu xin, nên con nhờ Cha lo liệu mọi sự cho con.

Lạy Cha Giuse, con chạy đến kêu cầu Cha tha thiết, con yêu mến Cha hết lòng, con trông cậy Cha hết sức, xin đừng để con thất vọng bao giờ.

Hôm nay, để đền đáp lòng Cha thương con, con nguyện sẽ tôn vinh Cha  suốt đời con. Amen

KINH THÁNH GIUSE

Kính lạy Thánh Cả Giuse, chúng con là con cái chạy đến cùng Người. Chúng con đã xin Rất Thánh Đức Mẹ là bạn cực Thánh Người cứu giúp, thì chúng con cũng trông cậy vững vàng mà xin Người nâng đỡ. Vì đức kính mến mà Người làm bạn cùng Đức Nữ Trinh Maria Mẹ Thiên Chúa và dưỡng nuôi Chúa Giêsu với tình thương yêu, thì chúng con cũng xin Người thương đến Hội Thánh là phần gia nghiệp Chúa Cha đã lấy máu Con mình mà chuộc lại. Xin Người dùng sức thiêng liêng và quyền thế Người mà giúp đỡ chúng con trong mọi nơi mọi lúc.

Lạy Đấng đã hết lòng bảo vệ Chúa Giêsu cùng Mẹ Người, xin bênh vực con cái Chúa đã chọn. lạy Cha rất thương yêu, xin giúp chúng con khỏi sự gian dối cùng xa lánh mọi tội lỗi. Lạy Đấng rất quyền thế đang ở trên trời, xin dủ lòng thương mà che chở chúng con đang khi giao chiến cùng kẻ thù tối tăm là ma quỷ, thế gian và xác thịt.

Chúng con xin Người cầu bầu cho chúng con biết theo gương lành của Người mà sống đẹp lòng Chúa, được ơn chết lành và được hưởng hạnh phúc muôn đời với Người. Amen

 

 

 

(Tran Minh Quyet josh.tran.qu…@gmail.com)