Án tử hình

Án tử hình

Chia Sẻ - Mar 24/03/2014

Những tuần gần đây chúng ta nghe nhiều về Án Tử Hình, tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) cho biết năm 2004 là năm án tử hình cao nhứt trong vòng 10 năm qua, con số là 3,797 vụ

 Những tuần gần đây chúng ta nghe nhiều về Án Tử Hình, tổ chức Ân Xá Quốc Tế  (Amnesty International) cho biết năm 2004 là năm án tử hình cao nhứt trong vòng 10 năm qua, con số là 3,797 vụ, riêng tại Trung Hoa là 3,400 vụ, nhưng thật sự thì cao hơn con số đó nhiều, có thể đến 10 ngàn. Tại Việt Nam thì 64 vụ. Ngày nay 124 quốc gia đã bãi bỏ án tử hình vì cho là quá tàn nhẫn, chỉ còn lại một số nước áp dụng mà thôi: Trung Hoa, Việt Nam, Mã Lai, Thái Lan, Singapore, Nam Dương, Hoa Kỳ, Iran..v.v Ðể duy trì an ninh trật tự của xã hội nên luật pháp đã ấn định hình thức phạt đối với kẻ phạm tội, và sự công bằng trong xã hội đòi hỏi kẻ phạm tội phải đền trả xứng đáng. Vì vậy án tử hình tùy theo mỗi quốc gia áp dụng khác nhau, cách tử hình cũng khác nhau: xử bắn, treo cổ, ngồi ghế điện, chích độc dược, ném đá..v.v Ngày xưa án tử hình còn dã man hơn nhiều: dìm lồng heo, lăng trì, tứ mã phanh thây, chém đầu, uống độc dược, thiêu sống, đóng đinh trên cây gỗ, thú dữ ăn thịt..v.v Kinh thánh viết “linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Êxêchiên 18:20). Và “Tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rôma 6:23). Linh hồn người có tội đó hoàn toàn xa cách Chúa. Kinh thánh viết tiếp “Nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Jêsus.” Bạn đã tin nhận Chúa để được hủy bỏ “án tử hình” linh hồn mình chưa?