[AUDIO BÀI GIẢNG] CHÚA NHẬT III MÙA CHAY CHỦ ĐỀ NỘI TRONG BA NGÀY TÔI SẼ XÂY DỰNG LẠI NĂM B THÁNH LỄ THIẾU NHI.

Bài giảng hàng tuần - Mar 04/03/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật III Mùa Cha  Chủ Đề Nội Trong Ba Ngày Tôi Sẽ Xây Dựng Lại do Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết chia sẻ.