[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Năm C Lễ Sáng

Bài giảng hàng tuần - Feb 28/02/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật 3 Mùa Chay – Năm C