[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT II PHỤC SINH CHÚA NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA NĂM C THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Apr 29/04/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật II Phục Sinh Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa Năm C do Cha sở Antôn chia sẻ.