[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT II PHỤC SINH CHÚA NHẬT VỀ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT NĂM B THÁNH LỄ THIẾU NHI.

Bài giảng hàng tuần - Apr 09/04/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật II Phục SinhChúa Nhật Về Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa Năm B do Cha Giuse Qui Dòng Thừa Sai Việt Nam chia sẻ.