[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT III THƯỜNG MừngNIÊN NĂM B THÁNH LỄ SÁNG.

Bài giảng hàng tuần - Jan 21/01/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật III TN-B Chủ Đề Sám Hối Và Tin Vào Tin Mừng do Cha sở chia sẻ.