[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT Lễ Lá LỄ LÁ MÙA CHAY NĂM B THÁNH LỄ THIẾU NHI.

Bài giảng hàng tuần - Mar 26/03/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá do Cha Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm Dòng Ngôi Lời chia sẻ.