[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT LỄ LÁ MÙA CHAY NĂM B THÁNH LỄ SÁNG.

Bài giảng hàng tuần - Mar 26/03/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá Mùa Chay Năm B  do Cha sở Antôn chia sẻ.