[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B THÁNH LỄ THIẾU NHI.

Bài giảng hàng tuần - Apr 05/04/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật Chúa Phục Sinh Năm B  do Cha sở Antôn chia sẻ.