BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Apr 05/04/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai Trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh Năm B.