[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT THÁNH GIA THẤT NĂM C THÁNH LỄ CHIỀU

Bài giảng hàng tuần - Jan 01/01/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật Thánh Gia Thất Kỷ Niệm 10 20 30 40 Năm Hôn Phối Trong Giáo xứ Năm C do Cha sở Antôn chia sẻ.