[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT V MÙA CHAY CHỦ ĐỀ AI SẠCH TỘI NÉM ĐÁ ĐI NĂM C THÁNH LỄ THIẾU NHI

Bài giảng hàng tuần - Apr 09/04/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật V Mùa Chay Năm C Chủ Đề Ai Sạch Tội Ném Đá Đi do Cha Gioan Maria Viannê Nguyễn Hữu Lợi – Dòng Bửu Huyết chia sẻ.