[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B CHỦ ĐỀ THẦY LÀ CÂY NHO THÁNH LỄ THIẾU NHI.

Bài giảng hàng tuần - Apr 30/04/2018

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B Chủ Đề Thầy Là Cây Nho do Cha sở Antôn chia sẻ.