BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Apr 30/04/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B.