[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN CHỦ ĐỀ ĐỨC GIÊSU CHỮA NHIỀU NGƯỜI ỐM ĐAU NĂM B. Đức Giêsu Chữa Nhiều Người Ốm Đau

Bài giảng hàng tuần - Feb 04/02/2018

 

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật V Thường Niên Năm B Chủ Đề Đức Giêsu Chữa Nhiều Người Ốm Đau do Cha sở Antôn chia sẻ.