BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Feb 03/02/2018

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ bảy sau CN IV Thường Niên Năm B.