[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật V Thường Niên – Năm C Lễ Rạng Sáng

Bài giảng hàng tuần - Feb 10/02/2016

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ Chúa Nhật V Thường Niên – Năm C