[Audio Thánh Lễ] Chúa Nhật XVI TN- A Với Chủ Đề “Kiên Nhẫn Chờ Đợi”

Bài giảng hàng tuần - Jul 23/07/2017

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XVI  TN – A với chủ đề "Kiên Nhẫn Chờ Đợi" do Cha sở Antôn chia sẻ.