[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXIX TN- A CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO.

Bài giảng hàng tuần - Oct 23/10/2017

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXIX  TN – A Chúa Nhật Truyền Giáo do Cha Phêrô Nguyễn Thanh Nhiệm Dòng Ngôi Lời chia sẻ.