BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Oct 23/10/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm A.