[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXVII TN- A VỚI CHỦ ĐỀ ĐÁ GÓC TƯỜNG THÁNH LỄ THIẾU NHI.

Bài giảng hàng tuần - Oct 09/10/2017