BÀI CHIA SẺ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM A.

Chia Sẻ Lời Chúa Hằng Ngày - Oct 09/10/2017

Bài chia sẻ Lời Chúa của Cha sở Antôn trong thánh lễ thứ hai sau Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm A.