[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN CHỦ ĐỀ MỜI HẾT VÀO TIỆC CƯỚI NĂM A THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Oct 11/10/2020

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Chủ Đề Mời Hết Vào Tiệc Cưới Năm A do Cha sở Antôn chia sẻ.