[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT TUẦN 28 TN-A: MỜI HẾT VÀO TIỆC CƯỚI

Bài giảng hàng tuần - Oct 11/10/2020

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật Chúa Thánh XXVIII do Cha Giuse  Dòng Thừa Sai Việt Nam chia sẻ.