[AUDIO THÁNH LỄ] CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM NĂM A THÁNH LỄ SÁNG

Bài giảng hàng tuần - Nov 15/11/2020

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Năm A do Cha sở Antôn chia sẻ.