[AUDIO THÁNH LỄ] KÍNH THÁNH MARTIN DE PORRES BỔN MẠNG KHU GIÁO III NĂM A.

Bài giảng hàng tuần - Nov 04/11/2017

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Kính Thánh Martin De Porres Bổn Mạng Khu Giáo III  do Cha sở Antôn chia sẻ.