[AUDIO THÁNH LỄ] LỄ NHỚ THÁNH ANTÔN PAĐÔVA BỔN MẠNG CHA SỞ ANTÔN GX.PHÚ HÒA NĂM C

Bài giảng hàng tuần - Jun 14/06/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Lễ Nhớ Thánh Antôn Pađôva Bổn Mạng Cha Sở Antôn Gx.Phú Hòa Năm C do Cha sở Antôn chia sẻ.