[Audio Thánh Lễ] Lễ Nhớ Thánh Vinh Sơn Phaolô, Linh Mục Bổn Mạng Caritas Gx.Phú Hòa Năm A.

Bài giảng hàng tuần - Sep 28/09/2017

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Lễ Nhớ Thánh Vinh Sơn Phaolô, Linh Mục Bổn Mạng Caritas Gx.Phú Hòa Năm A. do Cha sở Antôn chia sẻ.