[AUDIO THÁNH LỄ] MỒNG HAI TẾT KÍNH NHỚ ÔNG BÀ, TỔ TIÊN, CHA MẸ.

Bài giảng hàng tuần - Feb 13/02/2021

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Mồng Hai Tết Kính Nhớ Ông Bà, Tổ Tiên, Cha Mẹ do Cha sở Antôn chia sẻ.