[AUDIO THÁNH LỄ] MỪNG CHÚA GIÁNG SINH NĂM A THÁNH LỄ CHIEU62

Bài giảng hàng tuần - Dec 28/12/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh Năm A do Cha sở Antôn chia sẻ.