[AUDIO THÁNH LỄ] MỪNG CHÚA GIÁNG SINH NĂM B THÁNH LỄ THIẾU NHI.

Bài giảng hàng tuần - Dec 27/12/2017

Kính mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh Thánh Lễ Thiếu Nhi, do cha Cha Anton Nguyễn Thanh Hà – Dòng Ngôi Lời SDV chia sẻ.