[AUDIO THÁNH LỄ] MỪNG CHÚA GIÁNG SINH THÁNH LỄ ĐÊM NĂM B.

Bài giảng hàng tuần - Dec 27/12/2017

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh Thánh ễ Đêm Năm B Chủ Đề do Cha sở Antôn