[AUDIO THÁNH LỄ] MỪNG KÍNH THÁNH MATTHÊU TÔNG ĐỒ BỒN MẠNG BAN TRUYỀN THÔNG GX.PHÚ HÒA NĂM C

Bài giảng hàng tuần - Sep 23/09/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Mừng Kính Thánh Matthêu Tông Đồ Bồn Mạng Ban Truyền Thông Gx.Phú Hòa Năm C do Cha sở Antôn chia sẻ.