[AUDIO THÁNH LỄ] MỪNG KÍNH THÁNH PHAOLÔ TRỞ LẠI BỒN MẠNG KHU GIÁO V GX.PHÚ HÒA NĂM C

Bài giảng hàng tuần - Jan 29/01/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Mừng Kính Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại Bổn Mạng Khu Giáo V Gx.Phú Hòa Năm C do Cha sở Antôn chia sẻ.