[AUDIO THÁNH LỄ] MỪNG KÍNH THÁNH SIMON PHAN ĐẮC HÒA BỔN MẠNG HUYNH ĐOÀN ĐA MINH GX.PHÚ HÒA NĂM A

Bài giảng hàng tuần - Dec 14/12/2019

Kinh mời quý cộng đoàn nghe thánh lễ Mừng Kính Thánh simon Phan Đắc Hòa Bổn Mạng Huynh Đoàn Đa Minh Gx.Phú Hòa Năm A do Cha sở Antôn chia sẻ.